חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 29/10/19 - פרוטוקול מס' 941

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

941/1 - רו"ח חיים אסייג- ייעוץ בנושאים חשבונאיים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת המשך התקשרות עם רו"ח חיים אסאייג למטלה של יעוץ בנושאים חשבונאיים הקשורים לדוחות הכספיים של החברה.

ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (ד) ותקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  • רו"ח אסאייג מכיר הכרות טובה ומעמיקה את הדוחות הכספיים של החברה.
  • רו"ח  אסאייג  נמצא בעיצומה של עבודה בכל הקשור לעדכון הדוחות הכספיים של החברה בהתאם  למתכונת IFRS  ולא ניתן לעצור את ההתקשרות עקב כך לא ניתן לעצור את ההתקשרות.
  • ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (ד) ותקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

 

941/2 - שמואל נתנאל - שירותי בקרת תכנון בתחום בטיחות אש

החלטה:

וועדת מכרזים  והתקשרויות מאשרת את שמואל  נתנאל כיועץ למתן  שירותי בקרת תכנון בתחום בטיחות אש.

ההתקשרות  בהתאם לתקנה 23 (ב) לתקנות  חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  • היועץ שמואל נתנאל הינו אחד מבכירי יועצי בטיחות אש בארץ ובר סמכא בתחומו.
  • החברה יצאה למכרז פומבי שני  שבו הוגשה הצעה אחת שנפסלה
  • הוועדה לאחר ששקלה חוות דעת הגורמים המקצועיים בחברה סבורה כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.
  • ההתקשרות  בהתאם לתקנה 23 (ב) לתקנות  חובת המכרזים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE