חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מכרז פומבי מס' 446/983/19 למתן שירותי בקרה בתחום תכנון בטיחות אש

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

המכרז הסתיים

שם הזוכה:

על בטוח

לתשומת לב המציעים , קיימת אי התאמה בין תאריך הגשת המכרז כפי שפורסם במודעת המכרז לבין תאריך ההגשה כפי שמופיע במסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי תאריך הגשת ההצעות למכרז זהי הינו ה- 30.05.19 בין השעות 09:00- 16:00.

PDF_2 הבהרה מס' 2

PDF_2 מענה לשאלות הבהרה מיום 20.05.19

PDF_2 מודעת המכרז

PDF_2 מסמכי המכרז

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE