חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 16/06/19 - פרוטוקול מס' 909

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

909/1 : תכנון נת"צ בכביש 444 מצומת 483 עד מחלף קסם – ש. קרני

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת תכולת העבודה של ש. קרני לרה תכנון מוקדם בפרוייקט נת"צ בכביש 471 וכביש 444.

הפטור בהתאם לתקנה 3 4 (ב) (3) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

בתהליך התכנון חלו שינויים עקב שינויים בפרויקטים משיקים בשטח (תכנון וביצוע פרויקטים ע"י גופים שלישים).

היות והמתכנן ביצוע תכנון מוקדם במסגרת חברת נת"י לפני העברת הפרויקט לחברה וכיום מבצע תכנון מפורט עבורנו נדרש לבצע רה תכנון לחלקים מסוימים אין טעם או יכולת להעביר את המטלה למתכנן אחר.

 

909/2: ביצוע עבודות שילוט, הדבקה ועיצוב למשרדי החברה בחולון

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת פניה ל-3 מציעים לביצוע עבודות שילוט הדבקה וחריטות במשרדי החברה בחולון.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

החברה פונה ל-3 ספקים מומלצים בתחום.

העבודה בהיקף קטן ובגדר הפטור בתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE