חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/06/19 - פרוטוקול מס' 907

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

907/1 : תכנון ראשוני מוקדם כולל הליך סטטוטורי במרחב מחלף איבטין – גרונר דאל

 

החלטה:

ועדת המכרזים של החברה החליטה להרחיב את תכולת ההסכם עם חברת גרונר דאל לתכנון מעבר אקולוגי כחלק מתכנון מחלף איבטין וזאת בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה.

ההחלטה בהתאם לתקנה  3 (4) ב (3) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

מדובר בדרישת המשרד להגנת הסביבה לכלול מעבר אקולוגי כחלק מתכנון מחלף איבטין,  שלא כלול בתכולה המקורית של עבודת התכנון המוקדם של המחלף.

מדובר בהרחבת תכולה בהיקף מצומצם, לתכנון  מעבר אקולוגי.

מדובר בתוספת לתכנית המקורית שהמתכנן תכנן.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE