חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 02/06/19 - פרוטוקול מס' 906

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

906/1: לימודי אנגלית לעובדים ברלינגטון

החלטה:

ועדת המכרזים וההתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת ברלינגטון לצורך לימוד אנגלית עסקית לעובדיה.

ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה  34(2) לתקנות  המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

ההצעה שהתקבלה מחברת ברלינגטון זולה יותר משל המתחרה המוביל בשוק.

החברה שבעת רצון מהשעורים שניתנו לכמה עובדים.

הסכום בגדר הפטור בתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

906/2 : יועץ לביצוע מערכת שקילה לתנועה

החלטה:

ועדת המכרזים של החברה מחליטה להעסיק את היועץ Fredrik Van Loo  לצורך בדיקה מקצועית וקבלת  חוות דעת לליווי פרויקט מערכות שקילה בתנועה.

ההחלטה בהתאם לפטור בתקנה 34.6 התקשרות עם תושב חוץ לקבלת שירותים.

 

נימוקי הוועדה:

היועץ מומלץ ע"י מספר גורמים מזמינים ציבוריים בחו"ל.

ליועץ קורות חיים וניסיון עשיר, עבד ברמת מזמינים ציבוריים, מדינות, וגם עבור ארגון העולמי שעוסק במערכות שקילה בתנועה.

הצעת המחיר שניתנה לחברה הינה סבירה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE