חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 19/05/19 - פרוטוקול מס' 903

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

903/1 : בנצי כרמל-הרחבה והגדלת התקשרות קטע סומך-שלומי

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת תכולת המטלה של בנצי כרמל כך שתכלול גם את ניהול התכנון המפורט של קטע סומך-אבליים.

 

נימוקי הוועדה:

עקב לוחות הזמנים של פרויקט רק"ל חיפה-נצרת, נדרש לקדם מיידית ובאופן רציף ויעיל את השלמת התכנון המפורט לביצוע של מחלף סומך לתצורתו הסופית.

אינג' בן ציון כרמל ניהל במשך מספר שנים את תהליך התכנון עם מתכנן העל - ש.קרני עד לשלב הנוכחי ויש לו היכרות מעמיקה עם פרויקט קטע סומך-אבליים וסביבתו ועם צוות התכנון.

טרם הושלמה הכנתו של מכרז מסגרת לבחירת מנהלי תכנון המקודם בימים אלה.

הרחבת ההתקשרות המבוקשת הנה בהיקף כספי של כ- 7% בלבד מהיקף ההתקשרות המעודכן הכולל בחוזה הנדון,  תנאי ההתקשרות בתחום ניהול התכנון המפורט הנם מיטיבים ביחס לתנאי ההתקשרות המקורית.

בנצי כרמל נבחר בהליך תחרותי.

הפטור בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות המכרזים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE