חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 28/11/13 - פרוטוקול מס' 651

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

651/1 - עדכון הסרט על הקטע הצפוני – עידן רגב

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם עידן רגב לעדכון הסרט על הקטע הצפוני.ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

הסרטון הקודם דן בחלופות הקטע הצפוני.  נדרש עדכון לסרט קיים ע"י המבצע המקורי.  העדכון בתנאי ההתקשרות הקודמת בנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.


651/2 - עדכון 2 סרטונים על הקטע הדרומי- עידן רגב

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם עידן רגב לעדכון הסרט על הקטע הדרומי.
הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. הסרטון הקודם דן בחלופות הקטע הדרומי.
  2. נדרש עדכון לסרט קיים ע"י המבצע המקורי.
  3. העדכון נעשה בתנאי ההתקשרות הקודמת בנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.

651/3 –  IPIספירות תנועה נתיב מהיר ומנהרות הכרמל –

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם חברת IPI לצורך ביצוע ספירות תנועה בנתיב המהיר ובמנהרות הכרמל.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בעבודה מורכבת מאוד.
  2.  IPI צברה ניסיון בקשר לשני הפרויקטים בעבודה קודמת שנעשתה על ידה.
  3. ההתקשרות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון.
  4. התקשרות ההמשך בתנאי ההתקשרות הקודמת
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE