חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 05/12/13 - פרוטוקול מס' 653

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

653/1 - מחנה מג"ב אייל – תכנון מוקדם וסטטוטורי

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם גרונר דאל לביצוע תכנון העתקת מחנה מג"ב, לרבות כל תהליכי התיאומים והאישורים מול הרשויות השונות.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 4 (ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.


נימוקי הוועדה:

  1. העתקת מחנה מג"ב ממקומו הנוכחי למיקום חדש, מהווה חלק אורגני של פרויקט המסילה המזרחית.
  2. קיימת זיקה ישירה בין העתקת המחנה, לרבות שלביות הביצוע ודרכי הגישה, לבין שלבי הקמת המסילה ובין המיקום החלופי המועדף בסמוך למתחם הקודם.
  3. המתכנן, גל גרונר, הינו המתכנן של קטע המסילה הרלוונטי וכן של כל מערך הכבישים באזור אייל.
  4. העסקתו בפרויקט זה נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.

653/2 - ניהול תכנון והעתקת מחנה מג"ב אייל – אפשטיין

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם אפשטיין לביצוע ניהול תכנון העתקת מחנה מג"ב, לרבות כל תהליכי התיאומים והאישורים מול הרשויות השונות.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 4 (ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.


נימוקי הוועדה:

  1. העתקת מחנה מג"ב ממקומו הנוכחי למיקום חדש, מהווה חלק אורגני של פרויקט המסילה המזרחית.
  2. קיימת זיקה ישירה בין העתקת המחנה, לרבות שלביות הביצוע ודרכי הגישה, לבין שלבי הקמת המסילה ובין המיקום החלופי המועדף בסמוך למתחם הקודם.
  3. משרד אפשטיין מנהל את כלל התכנון של המסילה המזרחית, לרבות כל הפעולות הנלוות ותומכות התכנון וכלל התיאומים והאישורים מול הרשויות.
  4. העסקתו נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE