חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 26/11/17 - פרוטוקול מס' 818

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

818/1 - תכנון מפורט של נתצ"ים בכביש 471 ו-444

החלטה

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת עקרונית לקבל בהמחאה את ההתקשרות עם המתכנן המקורי של הפרויקט משרד התכנון ש. קרני ומאשרת:

1. התקשרות המשך לתכנון מפורט של נתצ"ים בכביש 471 ו- 444  כולל אופציה לפיקוח עליון בקטעים 1 ו – 3 של הנת"צ שהועבר מנת"י לטיפול כח"י) בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) מטעמים מיוחדים.

2. הרחבת ההתקשרות עם ש. קרני לתכנון ראשוני ומפורט כולל אופציה לפיקוח עליון של קטע מס' 4 של הנת"צ - חציית מחלף .קסם עד תחנת רכבת ראש העין, מטעמים מיוחדים בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3).

 

נימוקי הוועדה:

ש. קרני תכנן את התכנון המוקדם של הנת"צ על כביש  471 והנת"צים על 444 שהוא למעשה פרויקט רציף אחד שהיה באחריות נתיבי ישראל.

פרויקט הנת"צים באזור ראש העין הינו בעל חשיבות גבוהה מאוד ולו"ז דחופים בשל בעיות התחבורה שקיימות באזור והרצון למתן עדיפות לתח"צ.

התכנון של מרבית חלקו הארי של הנת"צ הועבר לאחריות החברה כאשר נת"י ממשיכה את התכנון המפורט של הקטע שבאחריותם באמצע הנת"צ.

יש חשיבות רבה לרצף התכנוני של כל הקטעים בנת"צ כמכלול אחד.

יש תועלת מובהקת  ויתרון רב בהמשך התכנון שבוצע על ידי ש. קרני כתכנון מוקדם והשלמה של התכנון המפורט בפרויקט הן בשל ההיכרות עם רכיבי הפרויקט השונים שהינם מורכבים וכוללים מערכות תשתית רבות, 

מדובר בקטע בעייתי שכדי להרחיבו יש להיכנס להזזה של קירות תומכים ומע' נלוות וכן בשל החסכון הכספי בכך שלא נדרש לבצע את התכנון המוקדם מחדש

הקטע הנוסף של הנת"צ שלא בוצע לו עדיין תכנון מדרום למחלף קסם הוא חלק בלתי נפרד מהנת"צ והוא נדרש בהיבט התחבורתי ע"י משרד התחבורה, היות והנת"צ מסתיים לפני המחלף ונדרש היה לחצות את המחלף כדי להגיע לתחנת הרכבת ראש העין צפון.  אורך הקטע קצר ביותר והוא נדרש בהיבט התחבורתי אם כי  לא נכלל במקור בשלב א' בשל עלויות גבוהות. כל קטעי התכנון נמצאים באחריות תחזוקה ותפעול של חברת דרך ארץ כזכיין ויש חשיבות עבודה ע"י גורם אחראי אחד מולם.

 

 

 

818/2 - פניה לקבלת הצעות לביצוע בקרת כמויות – מחלף מיתר

החלטה

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות לביצוע בקרת כמויות עבור פרויקט מחלף מיתר.

ההליך פטור ממכרז בהתאם לתקנה 5 ולתקנה 34 (2) לתקנות מכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

הוועדה מחליטה על פניה לקבלת הצעות לביצוע בקרת כמויות במחלף מיתר.

הוועדה פונה לכל המציעים שפנו במהלך מכרז פומבי שאנו עורכים.

ההליך פטור ממכרז בהתאם ללתקנה 5 לתקנות מכרזים.

וכן בהתאם לפטור בתקנה 34 (2), לאור אומדן היקף ההתקשרות.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE