חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 19/12/13 - פרוטוקול מס' 655

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

655/1 - קטעי עיתונות – יפעת

 

החלטה:
וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חב' יפעת לקבלת קטעי עיתונות.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:
החברה היחידה המספקת את השירות ובמסגרת הסכום השנתי המאפשר פטור ממכרז.


655/2 - לפ"מ

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות שנתית לשנת 2014 עם לפ"מ לפרסום מכרזים והודעות לציבור בפטור לפי תקנה 34 (9) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות שעניינה רכישת שירותים ממשרד ממשלתי.


655/3 - נחום פוספלד – יועץ בנושא הנדסת אנוש

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את נחום פוספלד למטלה של יועץ הנדסת אנוש ובחינת מערך שילוט ההכוונה, ההדרכה והיבטי הנדסת האנוש בנתיב המהיר.
הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

נחום פוספלד הינו בעל מומחיות ייחודית בנושא הנדסת אנוש של מערך שילוט.
יועץ מקצועי לוועדת שילוט של ועדת השילוט של משרד התחבורה.


 

655/4 - יהודה גובריןהחלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את יהודה גוברין למטלה של ליווי מקצועי של כל פעילות הארכיאולוגיה בכל קטעי הכביש ובמסילה המזרחית.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4)(ב)(3) ותקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. יהודה גוברין מלווה את החברה כיועץ מקצועי בעבודה מול רשות העתיקות.
 2. עבד ברשות העתיקות ובעל ניסיון רב בתחום.

 


655/5 - שחם הנדסה

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את התקשרות עם שחם הנדסה למטלה של מחשוב תוכניות סטטוטוריות של כל קטעי הכביש והמסילות.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4)(ב)(3) ותקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. שחם בעלי ניסיון ייחודי בתחום מחשוב תוכניות סטטוטוריות.
 2. ביצעו עבור החברה בעבר מחשוב וקומפצליה של כל התוכניות.
 3. החברה מרוצה מהשירות, יעילים מאוד

655/6 - גיורא שחםהחלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת המטלה של גיורא שחם כך שתכלול מתן ייעוץ בתחומי מומחיותו, ככל שיידרש, בפרויקטי המסילות בנוסף לייעוץ וליווי בנושאים של תשתיות מים וניקוז ובכל ההיבטים הנלווים לנושאי מים בכל קטעי הכביש.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. גיורא שחם הינו בעל מומחיות ייחודית בתחום מתקני מים, מאגרים, ניקוז וביוב.
 2. היועץ הינו בעל ניסיון משמעותי בעבודות עם החברה מול הרשויות והישובים.
 3. הכביש והמסילות משולבים בנקודות רבות.
 4. ההתקשרות נדרשת עקב שיקולי יעילות וחסכון.

655/7 - ד"ר יאיר דוכין

  

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם ד"ר יאיר דוכין למטלה של סיוע בהיבטים כלכליים שוטפים בתחומי עיסוקה של החברה.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. ד"ר יאיר דוכין הינו בעל ידע עמוק, רחב ומקצועי בבחינות כלכליות ומסחריות בתחום התשתיות.
 2. הוכיח מקצועיות רבה בעבודתו בעבר בחברה.

655/8 - חברת MPL 

 

נימוקי הוועדה:

תוכנת ניהול המסמכים היא של חברת MPL  ורק הם נותנים  את השירות על  התוכנה.
השירות מצוין וניתן בלוח  זמנים קצר.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (1) לתקנות המכרזים.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת MPL  למתן שרותי תמיכה בתוכנות ניהול המסמכים ומעקב ההחלטות בחברה.
ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.


655/9 - רו"ח חיים אסייג / רו"ח רונן אלגריסי

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם משרד רו"ח אסייג למטלה של יעוץ נקודתי בנושאים חשבונאים הקשורים לעיסוקה של החברה.
ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. משרד אסייג הינו בעל ידע וניסיון רב מאוד בתחומים החשבונאים.
 2. מלווים את החברה בעניין הדוחות הכספיים של החברה בשנים האחרונות.
 3. מכירים את פעילות החברה ותחומי עיסוקה.
 4. תשלום לפי תעריף החברה ושעות בפועל.

655/10 - אלקלעי מונרוב – ניהול סיכונים

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את הארכת ההתקשרות עם אלקלעי מונרוב לניהול הסיכונים של החברה למשך 3 שנים.
הארכת ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.


נימוקי הוועדה:

 1. אלקלעי מונרוב נבחרו בהליך תחרותי וליוו את החברה גם בהליכי הכנת סקר הסיכונים וגם בבקרה ומעקב אחר ניהול הסיכונים, הכנת תוכנית ניהול הסיכונים ובכתיבת נוהל הסיכונים.
 2. צברו ניסיון רב, מכירים את פעילות החברה
 3. תשלום לפי תעריף החברה ולפי שעות בפועל.
 4. תנאים זהים ושמירה על אחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות


655/11 -  2014 SOX – אלקלעי מונרוב

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הארכת ההתקשרות עם אלקלעי מונרוב לליווי SOX ל-3 שנים נוספות (עד 2016 כולל).
הארכת ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 1. אלקלעי מונרוב מלווים את החברה לאחר הליך פניה תחרותי.
 2. מרוצים מעבודתם. זולים יחסים להצעות שקיבלנו.


 

655/12 - נעים ל- ירוק – פרסום בלפ"מ

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת מאשר רכישות שירותי פרסום לפרויקט נעים לירוק באמצעות לפ"מ.
הפטור לפי תקנה 34(9) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

התקשרות של חברה ממשלתית לרכישת שירותים ממשרד ממשלתי.655/13 - משרד פרופ' יובל לוי ושות'

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם משרד פרופ' יובל לוי ושות' כך שתכלול גם ייעוץ בדיני עבודה.
הפטור לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. ההתקשרות המקורית נעשתה בעקבות הליך תחרותי לקבלת הצעות.
 2. מדובר בהתייעצות נקודתית בהיקפים נמוכים.
 3. למשרד התמחות בתחום דיני עבודה.
 4. התשלום בהתאם לתעריף החברה ועפ"י שעות בפועל.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE