חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 22/10/17 - פרוטוקול מס' 812

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

שרית דור גלעדי – יועצת תקשורת

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הארכת ההתקשרות עם שרית דור גלעדי כיועצת תקשורת של החברה.

ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה :

  • לשרית גלעדי יש ניסיון והכרות עם החברה עקב פעילויות קודמות.
  • בנושאים אלו נדרשים יחסי אמון מיוחדים.
  • ההתקשרות נדרשת  מאחר וטרם הושלם הליך איתור מנהל אגף פנימי.
  • היקף ההתקשרות הינו בגדר הסכום בתקנה 34 (2).
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE