חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 17/09/17 - פרוטוקול מס' 809

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

רו"ח חיים אסאייג

החלטה

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת המשך התקשרות עם רו"ח אסאייג למטלה של ייעוץ נקודתי בנושאים חשבונאיים.

ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) ותקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הועדה

  • רו"ח אסאייג אושר למטלה של ייעוץ נקודתי בנושאים חשבונאיים הקשורים לעסקיה של החברה וזאת לאור הכרות עם הדוחות הכספיים והשינוי שנעשה במבנה הדוח.
  • רו"ח אסאייג מכיר את מבנה הדוחות הכספיים של החברה וסייע בעיצובם ואף נתן חוות דעת בנושא.
  • נדרשת חוות דעת נוספת הקשורה למבנה הדוח הכספי של החברה.
  • ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3( 4) (ב) (3) ותקנה-34(2) לתקנות חובת המכרזים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE