חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 13/07/17 - פרוטוקול מס' 800

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

800/1 - יישום פתרונות אנושיים – הקצב לשנת 2017

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם יישום פתרונות אנושיים לגיוס מזכירות.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות.

 

נימוקי הוועדה:

 • יישום פתרונות אנושיים נותנת שירותים למזכירות ברמות שונות לשביעות רצון החברה.
 • ההיקף נופל בגדר תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.
 • אין כמעט הבדלים במחיר שנקבע לפי משכורת המזכירות.
 • החברה פונה גם לחברת השמה נוספת עימה היא עובדת.

 

 

800/2 - סופט קופי – הקצב לשנת 2017

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חב' סופט קופי לסריקת מסמכים במשרדי יועץ החברה.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 נימוקי הוועדה:

 • החברה פנתה ל- 4 חברות סריקה שמבצעת סריקה באתר הלקוח.
 • החברה בחרה בהצעה הזולה ביותר.
 • היקף ההתקשרות בגדר תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 

  800/3 - חברת כליניקה בע"מ – ניקיון המשרדים

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העסקת חברת כליניקה לניקיון משרדי החברה עד לסוף שנת 2017.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים

 

נימוקי הוועדה:

 • החברה מתכוונת לצאת להליך מכרז.
 • הסכום בגדר תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

800/3 - מגדלי טויוטה – אחזקת משרדים

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת תשלום דמי ניהול בגין שכירת משרדי החברה במגדלי טויוטה.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (7) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • דמי הניהול הם רכיב במסגרת התקשרות לשכירות המשרדים.
 • הפטור לפי תקנה 34 (7) לתקנות חובת המכרזים.

 

800/4 - מנפאואר – חברת כח אדם

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם מנפאואר לצורך איתור עובדות זמניות לחברה, מעת לעת ולפי הצורך.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • מנפאואר נותנת שירותים למזכירות ברמות שונות לשביעות רצון החברה.
 • החברה מקבלת שירותים גם מחברת השמה נוספת איתם היא עובדת.
 • ההיקף נופל בגדר תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE