חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 09/07/17 - פרוטוקול מס' 798

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

798/1 - יועץ לתהליך אסטרטגי ארגוני – שמואל רביד

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העסקת שמואל רביד כיועץ לתהליך אסטרטגי ארגוני בחברה.

ההתקשרות לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • נדרשת מומחיות מיוחדת לביצוע הליך אסטרטגי וארגוני בחברה.
  • התהליך דורש יחסי אמון מיוחדים עם היועץ.
  • הסכום נכנס בגדר תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

 

798/2 - שרית דור גלעדי – יועצת תקשורת

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הארכת התקשרות עם שרית דור גלעדי כיועצת תקשורת.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • לשרית גלעדי יש ניסיון והכרות עם החברה עקב פעילויות קודמות.
  • ההתקשרות נדרשת לתקופה קצרה מאחר והחברה יוצאת להליך איתור מנהל אגף פנימי.
  • היקף ההתקשרות הינו בגדר הסכום בתקנה 34 (2).
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE