חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 16/03/17 - פרוטוקול מס' 786

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

786/1 - נתיב מהיר – ליווי וטיפול בסוגיות של היבטי תנועה בנתיב המהיר – אינג' ניצן ארד

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העסקת היועץ ניצן ארד למטלה של טיפול בסוגיית היבטי תנועה במיזם הנתיב המהיר.

ההתקשרות בפטור במסגרת תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

 

נימוקי הוועדה:

ההתקשרות עם היועץ חיונית היות ומדובר על העסקתו בנושאים המשיקים לעבודתו כמתכנן התנועה להרחבת החניון, לרבות בחינת דרישות משרד התחבורה בפרויקט הרחבת החניון וכן ליווי נושא הקמת תחנת הדלק בחניון החנה וסע.

 

 

786/2 - תקציב לאחזקה תפעול והשלמות לקטע 21 בכביש 6 – עד העברת האחריות לנת"י

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך והוספת מטלה של תפעול ואחזקה בקטע 21 כולו לחברת בן ארי לתקופת ביניים עד להעברת האחזקה לחברת נתיבי ישראל בע"מ.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה (3) (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • אנו נמצאים בתקופת ביניים עד מסירת אחריות האחזקה לנת"י.
  • אין באפשרותנו לצאת למכרז בשל לוחות הזמנים הקצרים.
  • התפעול והאחזקה דרושים באופן מיידי.
  • הקבלן היחיד שניתן להפעיל הוא קבלן שאנו לא נמצאים במחלוקת על היקף הביצוע והחשבון הסופי, דהיינו חברת בן ארי.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE