חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 12/03/17 - פרוטוקול מס' 785

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

785/1 - מיפוי פוטוגרמטרי – דטה מפ

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי למחלף מיתר  ע"י חב' דטה מפ.

הפטור לפי תקנה 34 (2) ותקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

דטה מפ ביצעו את העבודה כמודד גם לתכנון וגם להפקעות למיתר. עבודת מיפוי פוטוגרמטרי מבוצעת כחלק מהתכנון  לביצוע עתידי  של המשך  מזרחה של מחלף מיתר וההתחברות ל כביש 60. העבודה היא חלק ממיפוי והשלמת מדידה של מחלף מיתר.

 

 

785/2 - הארכת התקשרות עם עמק איילון לפיקוח על הקמת השכונה המזרחית באיבטין

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת המשך התקשרות עם עמק איילון לפיקוח על הקמת השכונה המזרחית באיבטין.

הפטור בהתאם לתקנה  3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • המפקח שאושר לצורך הקמת השכונה למפוני איבטין ומשך העבודה הוערך ב- 10 חודשים והוגדר שהתשלום יהיה סכום סופי ללא תלות במשך הביצוע בפועל להקמת השכונה הזמנית למפונים, חלק מהכשרת המגרשים והתשתיות למגרשים  הסופיים הושלם. יחד עם זאת טרם הושלמו הכשרת מס' מגרשים בגלל פולש שהיה שם וכן עקב ויכוח עם המועצה והתושבים שנמשך מספר חודשים לגבי דרך גישה זמנית.
  • למען הסר ספק מובהר כי במשך כל התקופה המפקח עבד במקום לפי הנדרש אלא שכאמור מהנסיבות שפורטו לעיל לא ניתן היה להשלים את כל העבודה ולכן יש לבצע את ההשלמות.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE