חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 09/03/17 - פרוטוקול מס' 782

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

782/1 - סימן מדידה בע"מ (אינג' אייל רבינוביץ)

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את אייל רבינוביץ' סימן מדידה בע"מ כיועץ המדידות של החברה בכל הפרויקטים.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34(2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • אייל רבינוביץ' משמש כיועץ החברה בתחום המדידות מזה 5 שנים.
 • נבחר לאחר בחינה של מס' מועמדים אפשריים ולאחר קבלת המלצות חמות ממס' גורמים מקצועיים בתחומי מדידה (כולל מודד של ממ"י, מנהלי משרדים פרטיים מודד ראשי במשרד הבינוי והשיכון ועוד)
 • היועץ מקצועי מאד בתחום זה ובקיא במשימות החברה.
 • עבד בעבר במרכז למיפוי ישראל ומייעץ לרשות מקרקעי ישראל ולפקיד ההסדר (תביעות בעלות).
 • מדובר במודד מוסמך הבקיא במשימות האגף בכלל ובדגשים הרלוונטיים לחברה בכל הקשור לנושא מיפוי ומדידת שטחים לצורכי הפקעה.
 • משמש כיועץ המדידות של פקיד ההסדר, היכרות עם סוגיית תביעות הבעלות מסייעת לחברה בהיערכות להפקעה בקטע 21/3.

 

 

782/2 - רפי ירון – ייעוץ בנושא אחזקה ותפעול

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העסקת רפי ירון לנושא אחזקה ותפעול של פרויקט 7+3.

הפטור לפי תקנה 3 4 (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • רפי ירון מלווה את החברה בתחומי הכנת מפרטים – הכין המפרטים של 7+3.
 • ידע ומומחיות בין הגבוהים בארץ בתחום זה.
 • הכין מפרטים גם לפרויקטים אחרים.
 • מעורבותו מומחה בתחום פרויקטים זכייניים והכין מפרטים לזיכיון 7+3.
 • משרדו מעורב עמוקות ומכיר את פרטי המפרטים.
 • מבצע גם בקרה על פעילויות הזכיין בתחום אחזקה ותפעול של כבישים קיימים ובתכנון כבישים חדשים לרבות בקרה כלל נושאי נהלים לתפעול ואחזקה שהזכיין מכין.

 

782/3 - אלבכס הנדסה בע"מ

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את אלבכס הנדסה בע"מ (אלכס ויאזמנסקי) למטלה כמרכז צוות לה"ב, בקרה לנושא כבישים, ותמיכה שוטפת לנושאים מקצועיים בכל פרוייקטי החברה (כבישים ומסילות).

ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • אלכס היה שותף לכל התכנון ההנדסי של פרויקט כביש 6 ופיתוח הקריטריונים ההנדסיים לכביש בשילוב יועצים זרים מחו"ל ועבד בריכוז צוות לה"ב לאורך תקופה ארוכה הן בחברת דאל והמשיך בחברת אלבכס.
 • אלכס משמש כיועץ מקצועי וגורם שהינו "יד ימינו" של אגף הנדסה בנושאים הקשורים לתכנון כבישים ומסילות ונותן שירות ברמה גבוהה מאוד. בעל ידע ומקצועיות חשובים לפרויקטי החברה ועמידתם בסטנדרטים גבוהים שפותחו לאורך השנים.
 • מעסיק במשרדו צוות שקשור לתכנון ושמירת הידע בהיבט של אלמנטים מקצועיים כגון CAD סטנדרט.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE