חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 03/11/16 - פרוטוקול מס' 776

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

טיפול בתשתיות בזן במרחב ג'למה

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם הקבלן י. לרר לביצוע טיפול בתשתיות במרחב ג'למה.

הרחבת ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • העבודה באזור העבודה של הקבלן י. לרר בסמיכות לאותו אזור מבוצעים קידוחים שונים של קווי תקשורת ושל קווי מים.
  • אם התשתית הייתה ידועה מראש כמובן שהייתה נכללת בתכולה המקורית של הקבלן.
  • הקבלן המבצע את הקידוחים בעל ניסיון רב בסוג הקרקע באזור.
  • העבודה צריכה להתבצע בלו"ז קצר ביותר כיוון שהשלמתה מתנה את המשך העבודות של הזכיין 7+3 בביצוע מעבר תחתי של כביש 75 מתחת לכביש 70.
  • העבודה תתבצע עפ"י מנגנון התמחור בחוזה של הקבלן.
  • הקבלן נבחר בהליך מכרזי.
  • יש לו ניסיון בקבלת האישורים הנדרשים באזור.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE