חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/09/16 - פרוטוקול מס' 773

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

773/1 - סרט דקומנטרי, תעוד הפרויקט – השלמה והרחבה

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם עידן רגב לצורך השלמת הפקת הסרט הדוקומנטרי על כביש חוצה ישראל וסרט השלמה לתיעוד הפרויקטים הנוספים בהם עוסקת החברה.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • נדרשת הארכת התקשרות לצורך סיום הפקת הסרט על הכביש.
  • עקב בעיה באיתור חומר ארכיוני מערוצי הטלביזיה נדרשו ימי צילום ועריכה נוספים.
  • החברה מעוניינת להתבסס על חומרים שנאספו במסגרת הפקת הסרט על הכביש לשם הרחבתו לתיעוד פרויקטים נוספים בהם עוסקת החברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE