חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 11/08/16 - פרוטוקול מס' 770

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

770/1 - יועץ לאפיון וליווי שדרוג מערכת נכסים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם בני וייס כיועץ לאפיון וליווי שדרוג מערכת נכסים.

ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • היועץ בני וייס עובד מול רשויות מקומיות ובעל ניסיון בתוכנת אגף נכסים.
  • מוכר כיועץ מומחה לרשויות מקומיות.
  • נדרשת בדיקת חלופות לשדרוג מערכת נכסים קיימת הכוללת ממשק למערכת הממ"ג וההתמשקות למערכות נוספות בחברה.

 

 

770/2 - ביצוע הליך בקשה לקבלת הצעות ביצוע עבודות בינוי בקומה 9

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות בינוי שונות בקומה 9 בתחומי בינוי, חשמל, מיזוג אויר ונגרות.

הפטור  לכל תחום הינו לפי תקנה 34 (2ׂ) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • מדובר בעבודות בהיקף קטן בתחומי בינוי, חשמל, מיזוג אויר ונגרות במשרדי החברה בקומה 9.
  • החברה פונה לקבלת הצעות מחיר מ-4 קבלנים לפחות בכל תחום המומלצים  ע"י מנהל הפרויקט.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE