חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/08/16 - פרוטוקול מס' 769

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

769/1- מסמ"ז – העתקת מחנה מג"ב – הליך סטטוטורי

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר את אריה לב לליווי הליך סטטוטורי להעתקת מחנה מג"ב אייל.

הפטור לפי תקנה 34 (2) ותקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • אריה לב השלים ליווי תהליך קביעת מיקום חליפי להעתקת מחנה מג"ב.
  • נדרש כעת ליווי הליך התכנון הסטטוטורי שנעשה ע"י המשטרה ובמימון החברה.
  • היועץ מכיר מקרוב את כל מרכיבי התכנית לרבות הפרק העוסק בהעתקה ממחנה קיים למחנה חדש.
  • הסכום בגדר תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

796/2 - הריסת מתחם רמיחי-שקור

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם אסיק תשתיות בע"מ לביצוע עבודות הריסה ופינוי מתחם רמיחי שקור באיבטין בהתאם  להצעתם  הזולה ביותר.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • בוצעה פניה לקבלת הצעות מחיר להתקשרות בהיקף הפטור ממכרז בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות מכרזים 
  • ההצעה המאושרת הינה  ההצעה הזולה ביותר.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE