חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 21/07/16 - פרוטוקול מס' 768

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

768/1 - אמתוס – טיפול שוטף במחשבי החברה, ייעוץ מקצועי בתחומי החומרה, התוכנה ותיקון תקלות

החלטה:

החברה מאשרת המשך התקשרות עם אמתוס עד לסוף שנת 2016 לטיפול שוטף במחשבי החברה, ייעוץ מקצועי בתחומי החומרה, התוכנה ותיקון תקלות.

הרחבת ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) ו- 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • אמתוס נבחר במקור בהליך תחרותי ואושר למטלה
 • החברה החליטה לבצע הליך החלפה במהלך שנת 2016.
 • התעריף המשולם הינו זול יחסית.

 

768/2 - דב הלפרין – ליווי תוכנות חדשות לוועדת ערר, חופש המידע ופניות ציבור

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת תכולת העבודה והגדלת מסגרת תקציב ההתקשרות עם דב הלפרין (יצחק סנהדראי) לליווי החברה בשדרוג תוכנה לניהול וועדת ערר, מודל לפניות לפי חוק חופש המידע ומודול לפניות הציבור.

הרחבת ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (ב) 3 ו- 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • יצחק סנהדראי נבחר ללוות הפרויקט של ליווי תוכנה חדשה בועדת  ערר.
 • כמו כן נדרשו בו. ערר עבודת הסבות שלא היו בתכולה המקורית.
 • בנוסף, החליטה החברה שהתוכנה לוועדת ערר תכלול גם מודולים  לטיפול בפניות לפי חופש המידע ופניות ציבור.
 • בגלל היקף העבודה והתכולה נדרשת הגדלה.

 

 

768/3 - דוד בריל – יועץ הפקעות מסילה מזרחית

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת תכולת ההתקשרות עם דוד בריל לריכוז יצירת תכנית הפקעות לכל תוואי המסמ"ז.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • היועץ דודו בריל נבחר בהליך קבלת הצעות.
 • היועץ זמין ומקצועי מאוד.
 • היועץ בקיא בתחום בקרה על מודדים.

 

 

768/4 - מירי גלר – יועצת בתחום הממ"ג

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם מירי גלר כיועצת לתחום GIS בכל פרויקטי החברה עד סוף שנת 2016.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • מירי גלר בקיאה מאוד בתחום פעילות החברה, הן בתחום הנכסי והן בתחום ההנדסי.
 • זמינות היועצת גבוהה מאוד והשירות ניתן על ידה בלבד.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE