חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 07/07/16 - פרוטוקול מס' 766

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

766/1 - מינוי הרכב הבוררים – זיכיון יקנעם סומך

החלטה:

ועדת המכרזים וההתקשרויות מאשרת מינוים של השופט בדימוס אבי זמיר כיו"ר וה"ה יורם גדיש ומהרן פרוזנפר כחברים בהרכב הבוררים לזכיון יקנעם סומך לתקופה של 5 שנים בהתאם לתנאי ההתקשרות שפורטו בדיון.

הפטור לפי תקנה 5 (א) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • בהתאם לחוזה הזיכיון, הצדדים צריכים למנות בהסכמה הרכב בוררים, בראשו יו"ר שופט מחוזי בדימוס וחברים בו כלכלן ומהנדס, וזאת כחלק ממנגנון יישוב סכסוכים.
  • מדובר בהתקשרות לפי תקנה 5 (א) (2) –התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות בוררות.
  • החברה והזכיין בחנו מספר מועמדים הבאים בחשבון המתאימים לשמש כבוררים בפרויקט מורכב וגדול מסוג זה ומוסכמים על זני הצדדים.
  • הוסכם במשותף על מינויים של השופט בדימוס אבי זמיר כיו"ר הרכב הבוררים, ועל מינוים של יורם גדיש ומהרן פרוזנפר כחברי מותב הבוררים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE