חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מכרז לביצוע סקר שתית ובקרת איכות הביצוע בפרויקטים של כביש חוצה ישראל בע"מ

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

המכרז הסתיים

הזוכים: איזוטופ בע"מ, מכון התקנים הישראלי

PDF_2 מודעת מכרז לביצוע סקר שתית ובקרת איכות הביצוע בפרויקטים של כביש חוצה ישראל בע"מ

PDF_2 מכרז סקר שתית ובקרת איכות הביצוע בפרויקטים של חברת כביש חוצה ישראל 

PDF_2 מודעה בערבית

PDF_2 הודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות במכרז

PDF_2 קובץ עדכונים והבהרות מס' 1 - 20/03/2016

כתבי כמויות:

PDF_2 מכתב מקדים כתבי כמויות 

PDF_2 בדיקות בקרת איכות - עותק למציעים

PDF_2 סקר שתית - התארגנות - עותק למציעים

PDF_2 פרק 71 - בורות קידוחים ובדיקות שדה - עותק למציעים

PDF_2 פרק 72 - בדיקות מעבדה לחקירת שתית - עותק למציעים

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE