חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 26/06/16 - פרוטוקול מס' 764

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת חידוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה באמצעות חברת הפניקס.

ההתקשרות בפטור לפי סעיף 34 (2) וסעיף 4 לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • החברה פנתה בהליך קבלת הצעות ל-6 חברות ביטוח
  • נבחרה ההצעה הזולה ביותר

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE