חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 09/06/16 - פרוטוקול מס' 761

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

761/1- מומחה בלתי תלוי – זיכיון יקנעם סומך – אינג' נחמן צבר

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת מינויו של אינג' נחמן צבר כמומחה בלתי תלוי לחוזה הזכיון לקטעים 3 + 7 לתקופה של 5 שנים.

הפטור לפי תקנה 5 א (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • בהתאם לחוזה הזיכיון, הצדדים צריכים למנות בהסכמה מומחה בלתי תלוי כחלק ממנגנון יישוב סכסוכים.
  • תקנה 5 א' התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות בוררות.
  • החברה והזכיין בחנו מספר מועמדים הבאים בחשבון המתאימים לפרויקט מורכב וגדול מסוג זה.
  • למועמדים נבדק שאין ניגוד עניינים עם מי מהצדדים.
  • הוסכם במשותף עם הזכיין על מינויו של אינג' נחמן צבר כמועמד ראוי ומוסכם לתפקיד מומחה בלתי תלוי.

 

 

761/2- מומחה גיאולוג בלתי תלוי – זיכיון יקנעם סומך – פרופ' מארינוס

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת מינויו של פרופ' מארינוס כמומחה גיאולוגי בלתי תלוי לזיכיון 7+3 לתקופה של 5 שנים.

הפטור לפי תקנה 34 (6) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

בהתאם לחוזה הזיכיון, הצדדים צריכים למנות בהסכמה מומחה בלתי תלוי בתחום הגיאולוגיה כחלק ממנגנון יישוב סכסוכים.

מדובר בתחום מומחיות ייחודי וסוכם כי ייבחר מומחה זר.

החברה והזכיין בחנו מס' מועמדים הבאים בחשבון המתאימים לתחום המומחיות הנדרש.

הוסכם במשותף על מינויו של פרופ' מארינוס כמועמד מסכם לתפקיד מומחה בלתי תלוי בתחום הגיאולוגיה.

מדובר בהתקשרות עם תושב מדינת חוץ לרכישת שירותים, הפטורה ממכרז.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE