חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 02/06/16 - פרוטוקול מס' 760

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דרכי שירות קטע 3 – י. לרר

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם י. לרר לביצוע מעביר מים סמי אירי בנחל ציפורי, תוספת להוראת שינוי מס' 1.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

הקבלן י. לרר היה צריך לבצע במקור מעביר אירי. בעקבות בקשת רשות הניקוז לבצע מעבר סמי אירי, שהיא עבודה בעלת אופי זהה, בדקנו אפשרות לבצע את העבודה שלא עם הקבלן וקיבלנו הצעת מחיר מרשות הניקוז שאמורה לבצע עבודות בסמיכות.

עלות ההצעה שהתקבלה מרשות הניקוז עמדה על 700 אש"ח. והקבלן הציע הצעה זולה יותר. 

מדובר בעבודה דחופה, שהתבקשה על ידי רשות הניקוז, ומסוג העבודות שבתכולת העבודה של הקבלן י. לרר שעובד בסמוך וזאת במסגרת הסכם התקשרות עם החברה בעקבות זכייתו במכרז.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE