חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 20/04/16 - פרוטוקול מס' 757

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

מבנים לדיירים מפונים – איבטין

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת רולן לייצור ואספקת של 6 מבנים יבילים למפונים משטח מופקע באיבטין.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (1) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • לוחות הזמנים לפינוי המבנים באיבטין הינם קריטיים לפרויקט.
  • ההתקשרות הינה עם חב' רולן שזכתה במכרז פומבי עבור המשרד לבטחון פנים/שב"ס לייצור ואספקת מבנים יבילים.
  • ההתקשרות באותם תנאים חוזיים כמו במכרז של השב"ס בו זכתה חב' רולן.
  • יש התחייבות של חברת רולן לייצור ולאספקת המבנים בלו"ז הנדרש.
  • עריכת מכרז פומבי לרכש מבנים יבילים תיצור עיכוב ניכר בלו"ז למסירת השטח לזכיין וכפועל יוצא תפגע ביכולת החברה לעמוד במחוייבותיה לפינוי התוואי ולמתן פתרון הולם לדיירים המפונים מהשטח המופקע.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE