חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מכרז/חוזה מס' 422/995/17 - לבחירת חברת ניהול לפרויקט קו הרכבת הקלה במטרופולין חיפה, בין חיפה לנצרת

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

PDF_2 מודעת המכרז בעברית

PDF_2 מודעת המכרז באנגלית

PDF_2 מודעת המכרז בערבית

PDF_2 הזמנה להציע הצעות

PDF_2 טופס ה להזמנה - כתב התחייבות

PDF_2 נספח ז להזמנה - חובת שיתוף פעולה רשפת עברית

PDF_2 הסכם התקשרות + נספחים

MS_PowerPoint נספח ב1 - תשריט 781 לנספח השירותים

תכניות כלליות - תת"ל 56

תכניות כלליות - מסילות

קטע בינעירוני - תת"ל 56 חלק 1

קטע בינעירוני - תת"ל 56 חלק 2

קטע בינעירוני - מסילות

קטע בינעירוני - תחנות

קטע בינעירוני - אתר תפעול ותחזוקה (דיפו)

קטע בינעירוני - כבישים

קטע בינעירוני - ניקוז

קטע בינעירוני - גיאוטכניקה

קטע בינעירוני - פיתוח ושיקום נופי

קטע בינעירוני - מבנים

קטע בינעירוני - תשתיות

קטע עירוני - תת"ל 56

קטע עירוני - מסילות

קטע עירוני - כבישים

קטע עירוני - ניקוז

קטע עירוני - גיאוטכניקה

קטע עירוני - פיתוח ושיקום נופי

קטע עירוני - אדריכלות מבנים

קטע עירוני - מבנים

קטע עירוני - חשמל

קטע עירוני - תשתיות

MS_Excel רשימת מסמכי רקע

PDF_2 הבהרה מספר 1

PDF_2 מצגת כנס מציעים

PDF_2 מענה החברה לשאלות הבהרה - סבב מספר 1

PDF_2 טפסי ההזמנה המתורגמים עבור המומחה הרכבתי וסגן מנהל הפרויקט

PDF_2 כרך א - הזמנה להציע הצעות - גרסה 2

PDF_2 כרך ב - הסכם שירותי ניהול - גרסה 2

PDF_2 עדכון לוחות זמנים בערבית

PDF_2 עדכון לוחות זמנים בעברית

PDF_2 עדכון לוחות זמנים באנגלית

PDF_2 עדכון לוחות זמנים בעברית - מס 2

PDF_2 עדכון לוחות זמנים בערבית - מס 2

PDF_2 עדכון לוחות זמנים באנגלית - מס 2

PDF_2 כרך א - הזמנה להציע הצעות - גרסה 3

PDF_2 מענה החברה לשאלות הבהרה - סבב מספר 2

PDF_2 מענה החברה לשאלות הבהרה מספר 3

PDF_2 כרך א - הזמנה להציע הצעות - גרסה 4

MS_Word טפסי מכרז להגשה

PDF_2 מענה החברה לשאלות הבהרה מספר 4

PDF_2 הודעת הבהרה מס 5 - דחיית מועדים

PDF_2 הודעת הבהרה מס 6 - עדכון בנוגע להחלטת צוות מנכלים

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE