חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מכרז/חוזה 426/78/19 למתן שירותי שמאות בפרוייקטים השונים

 
 
 
מפת מחלפים
 
 
 
 

PDF_2 - מודעה בשפה העברית

PDF_2 - מודעה בשפה הערבית

PDF_2 - מסמכי המכרז

מכתב הבהרות מספר 1  למתן שירותי שמאות בפרוייקטים השונים: 

PDF_2 - מכתב מלווה

PDF_2 - נספח א

PDF_2 - מסמכי מכרז ( גרסה מיום 19.03) 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE