חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

עבודות כבילה חברת בזק בתחום המחלף- מחלף נבטים

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קביעת חברת בזק  כספק יחיד-לביצוע עבודות כבילה במקטע שוקת נבטים- כביש חוצה ישראל

 

הודעה על כוונת החברה להתקשר עם ספק יחיד

פרוטוקול – 887 מיום ה - 10.02.2019.

 

וועדת המכרזים של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ( להלן החברה) מתכבדת להודיע כי בכוונתה להכריז על חברת בזק ( להלן הספק) כספק יחיד לצורך ביצוע עבודות כבילה במסגרת פרוייקט כביש 6 במחלף שוקת נבטים בהתאם למפורט בחוות הדעת הגורם המקצועי המצורפת.

 

  1. כאמור בחוות הדעת של הגורם המקצועי המצ"ב, הספק היחיד הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הדברים בפועל כיום.
  2. אדם  הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@hozeisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום 19.03.2019 (10 ימי עסקים החל ממועד פרסום המודעה)   ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירותים הנדרשים  בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
  3. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-62558888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל.
  4. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם. 

 

 

 מצ"ב חוות דעת סמנכ"ל חטיבת הנדסה אינג דני ירס.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE