חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 20/01/19 - פרוטוקול מס' 883

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

883/1: אמי מתום- שירותים הנדסיים בנתיב המהיר

החלטה:

ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה מאשרת הרחבת תכולת ההתקשרות עם אמי מתוך לניהול ליווי תכנון הזכיין כך שכלול מטלות תכנון נוספות שהוטלו על הזכיין, תכנון חניון זמני, הרחבת החלק המזרחי של הנתיב המהיר ותכנון ראשוני למערכת טעינה חשמלית.

שלושת התכולות מתוכננות ע"י אותו צוות של הזכיין שמתכנן גם את הרחבת החניון כולם בשטח הצמוד לחניון.

האישור בפטור בהתאם לתקנה 3(4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • ישנן 3 תכולות חדשות שקשורות מכל הבחינות לתכולת הרחבת החניון בתחום התכנון: תכנון חניון זמני, הרחבת החלק המזרחי של הנתיב המהיר ותכנון ראשוני למערכת טעינה חשמלית.
  • שלושת התכולות מתוכננות ע"י אותו צוות של הזכיין שמתכנן גם את הרחבת החניון כולם בשטח הצמוד לחניון.
  • תכולת התכנון של הזכיין לתכנון הנתיב המהיר הורחבו ובהתאמה מורחבות התכולה של מנהל התכנון מטעמנו כך שיכללו את כל המטלות של תכנון החניון.
  • מדובר בחבילה תכנונית כוללת בראיה אינטגרטיבית ללא שינוי בתמורה, כל השינויים הם חלק מפרוייקט אחוד אחד.
  • איתמר גליל  מכיר את הפרוייקט מראשיתו, מעורב בהוראת השינוי להרחבת החניון והידע הנצבר שלו חשוב גם לסוגיה נשוא ההרחבה.
  • האישור  בהתאם לפטור בהתאם לתקנה 3(4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE