חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 17/02/19 - פרוטוקול מס' 888

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

888/1 - פניה לקבלת הצעות יעוץ בתחום תקשורת

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות ליועץ בתחום התקשורת.

מדובר בהתקשרות הפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 5(א)(2) ותקנה 5 (ה) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • התקשרות החברה עם יועץ תקשורת ודוברות הינה התקשרות הדורשת יחסי אמון מיוחדים.
  • החברה בדקה וקיבלה המלצות על מספר יועצי תקשורת אליהם תעשה פניה לקבלת הצעות.
  • התקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 5(א)(2) ותקנה 5 (ה) לתקנות חובת המכרזים.

 

888/2 - מינוי מומחה בלתי תלוי

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על מינוי של רו"ח יצחק עזר כמומחה הבלתי תלוי לתקופת ההפעלה והתחזוקה בזיכיון דרך ארץ למשך 5 שנים.

 

נימוקי הוועדה:

  • המומחה הבלתי  תלוי מוסכם על שני הצדדים ועל דעת המדינה.
  • הפטור בהתאם לתקנה 5 לתקנות – מינוי בורר מוסכם.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE