חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 03/02/19 - פרוטוקול מס' 886

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

886/1: אספקה והתקנת ציוד/תשתית לתקשורת נתונים במשרדי החברה בעזריאלי חולון 

 

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת מגלקום לצורך אספקה והתקנת ציוד לצורך אבזור חדר השרתים והתקנת תשתיות החברה במשרדי החברה החדשים בחולון.

הפטור בהתאם לתקנה 34(8) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • החברה בדקה מספר חלופות לקידום התקשרות לצורך אספקה והתקנת ציוד לצורך אבזור חדר שרתים והתקנת תשתיות כבילה במשרדי החברה החדשים בחולון. והחליטה להסתמך על מכרז של החשב הכללי המסדיר רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי וביצוע עבודות תשתית בתחום הפסיבי למשרדי הממשלה.
  • הזוכות במכרז לאספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי הן החברות "מגלקום" ו - "בינת יישום" אשר מחלקות את העבודה ביניהן לפי חלוקה גיאוגרפית. משרדי החברה בחולון הם בתחום הטיפול של חברת מגלקום.
  • ההתקשרות בהתאם לתקנה 34(8) לתקנות חובת  המכרזים המאפשרת פטור ממכרז במקרה של התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה הממשלתית .
  • חברת מגלקום מוכרת ליועץ המקצועי של החברה, אשר ביצעה עבודה מקבילה לחבר נתיבי איילון בעזריאלי בראשון לציון.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE