חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

הרחבת כביש 70 בין מחלף עין תות ליקנעם - פרטנר

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

הרחבת כביש 70 בין מחלף עין תות ליקנעם - חברת פרטנר

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
פרוטוקול 754, מיום 24/3/16

  1. בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת פרטנר לצורך עבודות תשתית הכוללות העתקת קווי תשתית בבעלותה, במסגרת פעילויות החברה בפרויקט שדרוג מקטע כביש 70 שבין מחלף עין תות לעיר יקנעם במסגרת תמ"א 31/א/1 ו 3/א/2
  2. כגורם ההנדסי הבכיר בחברה דעתי המקצועית היא כי כל פעילות של מיגון והעתקה בתשתית השייכת לחברת פרטנר תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר.
  3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@hozeisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום  22/6/16 (10 ימי עסקים) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים בהתאם לתקנות חובת המכרזים. 
  4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-6255888  או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל. 
  5. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.

חוות דעת מהנדס ראשי 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE