חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום מיום 16+18/12/18 פרוטוקול מס' 877

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

877/1 - רישום פרוטוקולים של הדירקטוריון וועדותיו – עו"ד יפה יגר

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם עו"ד יפה יגר להקלטה תמלול ורישום פרוטוקולים של החברה.

הפטור בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הועדה:

מזכירת החברה פנתה לפורום מזכירי חברות לקבלת המלצות על גורמים מומלצים להקלטת ותמלול ישיבות.

התקבלו המלצות חמות על עו"ד יפה יגר.

לעו"ד יפה יגר ניסיון רב שנים ועריכת פרוטוקולים ברמה טובה מאוד.

הסכום המבוקש בגדר תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

 

877/2 - מחלף נבטים 21/3- העתקת תשתיות הוט בתחום המחלף

ספק יחיד

במסגרת העבודות המאושרות לביצוע בפרויקט כביש 6 במקטע שוקת- נבטים אנו נדרשים לבצע העתקת תשתית של חברת הוט במחלף נבטים.

דרישת חברת הוט הינה שעבודות הכבילה יבוצעו באמצעותה בלבד.

כגורם ההנדסי  הבכיר בחברה, דעתי המקצועית היא שכל עבודת כבילה השייכת לחברת הוט תבוצע על ידה ו/או מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר.

לפיכך והיות והעבודה הנדרשת אינה יכולה להתבצע ע"י גורמים אחרים, ממליץ סמנכ"ל הנדסה כגורם המקצועי ההנדסי בחברה, לאשר את חברת הוט כספק יחיד לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים!

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על התקשרות עם חברת הוט בפטור בהתאם לתקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות המכרזים, ספק יחיד לפי מצב הדברים בפועל.

ההחלטה וחוו"ד סמנכ"ל הנדסה תפורסמנה באתר האינטרנט כנדרש בתקנות לעיל.

 

 

877/3 - אליקים בן ארי- אחזקה של קטע 21 עד למסירה לנת"י

נימוקי הועדה:

נדרשה הרחבת התקשרות לאחזקה של כל קטעי קטע 21 ממועד השלמה מדורג (4 קבלנים שונים) ועד למסירה לנת"י.

פנינו לקבלן בן ארי מאחר ועם 3 הקבלנים היו חילוקי דעות ומחלוקות על דרישות תשלום חריגות ומהותיות צופה הליכים משפטיים.

הקבלן מקצועי וביצע את העבודה בצורה טובה.

המכרז לא כלל תקופת אחזקה. עד להעברה לאחזקת של נת"י נדרשנו בדחיפות לגורם שיבצע את האחזקה.

הפטור בהתאם לתקנה 3 4 (ב) (2) לתקנות המכרזים.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת תכולת ההתקשרויות עם אליקים בן ארי לאחזקת קטע 21/1 ו- 21/2 ממועד ההשלמה (המדורג) של קטעי המשנה עד להעברה לנת"י.

הפטור בהתאם לתקנה 3 4 (ב) (2) לתקנות המכרזים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE