חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מכרז/חוזה מס' 427/55/1+2/18 - הרחבת כביש 6 בין מחלף עין תות ליקנעם

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

המכרז הסתיים

הזוכה:

חברת עינב החץ

PDF_2 מודעת המכרז בעברית

PDF_2 מודעת המכרז בעברית מעודכנת ליום 23.08.18

PDF_2 מודעת המכרז בערבית

PDF_2 מודעת המכרז בערבית מעודכנת ליום 23.08.18

תוכניות LA

תוכניות DR

תוכניות IR

תוכניות ST

תוכניות TR

תוכניות UT

תוכניות EL

תוכניות HW

PDF_2 מסמכי המכרז

PDF_2 מסמך ד'- כתב כמויות

MS_Excel כתב כמויות בקובץ אקסל

כתב כמויות בפורמט SKN

נספח לוגים

PDF_2 סיכום מפגש וסיור קבלנים מיום 29.7.2018

PDF_2 קובץ הבהרות ועדכונים מס 1

PDF_2 נספח א לקובץ הבהרות ועדכונים מס 1

PDF_2 נספח ב לקובץ הבהרות ועדכונים מס 1

MS_Excel עותק של נספח ב 2 לקובץ הבהרות ועדכונים מס 1

PDF_2 נספח ג לקובץ הבהרות ועדכונים מס 1

PDF_2 קובץ הבהרות ועדכונים מס 2

PDF_2 קובץ הבהרות מס 3

קובץ הבהרות מס 4

PDF_2 קובץ הבהרות מס 5

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE