חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/11/18 - פרוטוקול מס' 868

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

מינוי מומחה בלתי תלוי - זכיון יקנעם - סומך

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את מינויו של אינג' עמי לקס כמומחה בלתי תלוי בזכיון יקנעם סומך ל - 5 שנים.

ההחלטה בהתאם לתקנה 5 לתקנות המכרזים.

נימוקי הועדה:

  • מדובר בתפקיד בורר שצריך להיות מוסכם על שני הצדדים
  • מתקיימים תנאי תקנה 5 לתקנות המכרזים.

מינוי בורר בעל מומחיות כלכלית-  זכיון יקנעם סומך

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת מינוי של רו"ח אורי כהן כבורר בעל מומחיות כלכלית בזכיון יקנעם סומך ל - 5 שנים.

ההחלטה בהתאם לתקנה 5 לתקנות המכרזים.

נימוקי הועדה:

  • מדובר בתפקיד בורר שצריך להיות מוסכם על שני הצדדים
  • מתקיימים תנאי תקנה 5 לתקנות המכרזים.

רשות עתיקות עבודות פיקוח 444

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם רשות העתיקות לליווי עבודות פיקוח ארכיאולוגי בעבודת להרחבת 444 אלעד.

ההחלטה בהתאם לתקנה 3 (7) לתקנות המכרזים.

נימוקי הועדה:

הפטור בהתאם לתקנה 3 (7) התקשרות עם תאגיד הקבוע בחוק במסגרת תפקידי התאגיד עפ"י החוק.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE