חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 24/03/16 - פרוטוקול מס' 754

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

754/1 - אישור מסגרת לגופי תקשורת עין תות-יקנעם

 מחליטים :

לפרסם באתר האינטרנט של החברה על הכוונה להתקשר עם חברות התשתית הנ"ל להעתקת תשתיות בקטעים 1+2 (כולל חוו"ד מהנדס ראשי לספק יחיד) בהתאם לתקנה 3(29) ו3א לתקנות המכרזים.

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת עקרונית מסגרות התקשרות בהיקף של 28 מש"ח (לפי הפירוט בטבלה) עם חברות התשתית השונות על מנת לקדם את הטיפול בתשתיות כאמור.

ההתקשרות עם כ"א מהגורמים בטבלה דלעיל מאושרת בכפוף לכך שלא תגענה פניות מצדדי ג' לגבי יכולתם לבצע את העבודה במסגרת התקופה הקצובה בתקנות הנ"ל.

 

751/2 - שכירות משרדים בקומה 9

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם בעלות הנכס- יסודות א.ד.נ. בע"מ והנרי הראל יזמות עסקית בע"מ לשכירות של שטח בקומה 9 בבניין טויוטה.

ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3(14א) לתקנות מכרזים

 

נימוקי הוועדה:

שכירת שטח משרדים נוסף בבניין בו מצויים משרדי החברה

התקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3(14א) לתקנות מכרזים

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE