חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מכרז/חוזה מס' 425/51/18 לביצוע מחלף מיתר

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

המכרז הסתיים

הזוכה:

חברת דרכים

PDF_2 מודעת המכרז בעברית

PDF_2 מודעת המכרז בערבית

PDF_2 מסמכי המכרז חלק 1 - מעודכן ליום 17.07.18

PDF_2 מסמכי המכרז חלק 2

PDF_2 מסמכי המכרז חלק 3

 פרוטוקול סיור קבלנים מיום 5.7.2018

PDF_2 קובץ הבהרות מספר 1

PDF_2 קובץ הבהרות מספר 2

PDF_2 קובץ הבהרות מספר 3

PDF_2 נספח למכתב הבהרות מס' 2 – מסמך ז' (ביטוח) עדכני

PDF_2 מודעת המכרז בעברית מספר 2 - מיום 19.07.18

PDF_2 מודעת המכרז בערבית מספר 2 - מיום 19.07.18

PDF_2 פרוטוקול סיור קבלנים מיום 26.07.18

קובץ לוגים

כתב כמויות בפורמט SKN

סט תכניות מעודכן למכרז 10.7.2018

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE