חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 06/09/18 - פרוטוקול מס' 860

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

שכירות חדרים במשרדים קומה 9

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת שכירת חדרים במשרדים של דיויד גרופ' עד מעבר החברה למשרדיה החדשים בחולון. 

נימוקי הועדה:

  • שכירת החדרים הנוספים בקומה 9 נחוצה לחברה לתקופת הביניים עד למעבר החברה למשרדיה החדשים בחולון.
  • המשרדים החדשים במיקום ייחודי בצמוד למשרדי חטיבות הנדסה ונכסים ונחסכות עלויות והוצאות מנהלה
  • ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 34 (7) לתקנות חובת המכרזים, התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין מפאת מיקומם המיוחד.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE