חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 17/03/16 - פרוטוקול מס' 753

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

753/1 - מחלף מיתר – מודד לצורך הפקעה

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את דטהמפ למדידות לצרכי הפקעות במחלף מיתר.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • יש לדטהמפ עדיפות מאחר והכין התב"ע לנת"י, יש להם הכרות עם הפרויקט וברשותם מיפוי קודם בסיס קדסטר.
 • התקשרות זו חוסכת לחברה  זמן ועלויות נלוות. 
 • הסכום נופל בגדר תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.
     

 

753/2 - מחלף מיתר 31/60 – מנוליד

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם חב' מנוליד לביצוע פינוי המסדרון במחלף מיתר מתשתיות תקשורת.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • מנוליד ביצע עבודה עבור החברה להעתקת התשתיות במרחב שוקת בצמידות לפרויקט האמור.
 • יש למנוליד יתרון מאחר ומחירי יחידה ניתנו במכרז והם מטיבים עם החברה.
 • כתוצאה מההגדלה נחסך לו"ז של עד כ- 6 חודשים שקריטי לנו לביצוע העבודות של פינוי תשתיות התקשורת.
 • פינוי תשתיות משליך על משך הביצוע הכולל של הפרויקט יש בכך משום תועלת וחסכון לחברה ולמשק.
 • הקבלן ביצע העבודות המקוריות בצורה טובה מאוד.
 • לקבלן ניסיון מוכח, הכרות עם האזור, מכיר דרישות החברה, מוכר ע"י חב' התשתית ומכיר דרישותיהם דבר שיקצר לו"ז.

אבטחת מידע וניהול מאגרי מידע

 

753/3 - מייקרוסופט

 החלטה:

החברה מאשרת התקשרות עם מייקרוסופט לקביעת מדיניות, כתיבת הוראות עבודה ונהלים  בנושא אבטחת המידע בחברה.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (8) ו- תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • מייקרוסופט יועץ החברה לעניין טיפול במאגרי המידע ואבטחתם. לאור סקר שנערך בחברה ע|"י חברת  TSG ולאור הנחיות חדשות בתחום הסייבר של מת"ח עולה צורך בקביעת מדיניות החברה וכתיבת הוראות עבודה בנושא אבטחת המידע בארגון.
 • מייקרוסופט זכתה במכרז חשכ"ל והחברה מתקשרת איתם בתנאים זהים לאלו של החשכ"ל.

 

753/4-  TSG  (לשעבר קיורטי)

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות עם  TSG (לשעבר קיוריטי) לביצוע החלפת האנטי וירוס הקיים בשרת באנטי וירוס  של חברת MacAfee, כולל הקשחת תחנות עבודה ושרתים.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • חב' TSG  (לשעבר קיוריטי) גוף שמתמחה בתחום אבטחת מידע.
 • עובדים עם משרד הבטחון, עיריית ת"א ועוד גופים גדולים נוספים.
 • קיוריטי שותף עסקי של מייקרוסופט שהיא הגוף האחראי מבחינת החברה על ניהול מאגרי מידע.
 • התעריף המשולם נמוך מתעריפי החברה.
 • מדובר בפעילות המשך של ניהול אבטחת המידע.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE