חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 03/03/16 - פרוטוקול מס' 752

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

752/1 - חברת אפשטיין – ניהול תכנון מסמ"ז

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת תשלום לחב' אפשטיין בגין תקופת הביניים בגין ניהול תכנון מסילה מזרחית.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • האישור מתייחס לתקופת ביניים שבין השהיית הפרויקט לבין חידושו.
 • תקופה שבה הופסקה פעילות משרדי התכנון ומאידך נדרש המשרד להמשך פעילות שוטפת מוגבלת על מנת ללוות ולקדם סוגיות סטטוטוריות, סיוע לניתוחים כלכליים, המשך קידום קידוחים ניסיון ועוד.
 • שכר טרחת המשרד נשען במהותו על תשלומים למשרדי התכנון ואלו לא פעלו – נדרש מענה לתקופת המעבר.

 

752/2 - העתקת קווי דלק במרחב העמקים – י. לרר

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע מעקף לכביש 7213 באמצעות י. לרר ללא הגדלת מסגרת תקציב ההתקשרות.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • מדובר בעבודות שנמצאות במרחב גיאוגרפי בתכולת עבודה של הקבלן י. לרר.
 • אופי העבודות בהיבט סעיפי יחידה דומה לעבודה המקורית.
 • בתכולה המקורית נכללה הסדרת צומת ועבודות בכביש 7213 וכביש 75.
 • לצורך ביצוע עבודה לטובת חיבור קווי הדלק נדרש לבצע מעקף על כביש 7213, בסמיכות לצומת.
 • אופי העבודות זהה.
 • המחירים נקבעו במכרז ולא הגיוני להעבירם לקבלן אחר בתחום שטח העבודה.
 • יש חשיבות ללו"ז קצר.

 

752/3 - אילן לוין – בניית מודל הערכת ותגמול עובדים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם אילן לוין לבניית מודל להערכת ותגמול עובדים.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

 נימוקי הוועדה:

 • לאילן לוין יש ניסיון וידע ייחודיים בתחום התמחותו.
 • אילן מבצע עבור החברה עבודה של בחינה והתאמת מעטפת תנאי ההעסקה של עובדי החברה והחברה מעוניינת להרחיב ההתקשרות עמו לשם בניית מודל להערכה ותגמול עובדים.
 • הרחבת ההתקשרות כאמור נופלת בגדר הפטור בתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

 

 

752/4 - תכנון שינויים במשרדי החברה – אבי רסקין

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת העסקת האדריכל אבי רסקין לתכנון שינויים במשרדי החברה.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

 • אבי רסקין מתכנן עבור החברה את המשרדים מהקמתה של החברה. מכיר את הארגון והצרכים היחודיים.
 • בעל ניסיון גדול מאוד בתחום התכנון לרבות בהפעלת יועצים במקצועות נילווים.
 • סכום ההתקשרות בגדר הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE