חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 04/02/16 - פרוטוקול מס' 749

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

אישור מסגרת התקשרות שנתית – לפ"מ

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם לפ"מ לביצוע פרסומי החברה לשנת 2016.

הפטור לפי תקנה 34 (9) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות עם משרד ממשלתי

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE