חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 18/02/16 - פרוטוקול מס' 751

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

751/1 - הארכת התקשרות עם חב' יפה נוף – עבור משרדו של אינג' עופר דפני

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת המשך התקשרות עם חב' יפה נוף לשכירות משרדים מנהל פרויקט מנהרות הכרמל אינג' עופר דפני וכל ההוצאות הנלוות לאחזקת המשרדים.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • נושא הסדרת כלל נושא משרדו של אינג' עופר דפני מבוצע לאורך התכנון ע"י החברה העירונית יפה נוף אשר העסיקה בעבר את אינג' דפני וכאמור שכרה את משרדו וריכזה את כלל הצרכים הנלווים.
  • לאורך התקופה עברנו להעסקה ישירה של אינג' דפני, אך נושא הטיפול בשכירות המשרד ונגזרותיו המשיך להיות מטופל על ידיד יפה נוף עבורנו.
  • הריכוז והטיפול האמור מתבצע ביעילות לאורך השנים. חוסך זמן ומשאבים היות ומדובר בנכס מרוחק ממשרדי כח"י ומבוצע בתמורה סבירה.

 

751/2 - חפירות בדיקה במחלף שוקת 31/60

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חפירות במחלף שוקת 31/60 באמצעות רשות העתיקות.

הפטור לפי תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

מדובר על  ביצוע עבודות לפי תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים, תאגיד שהוקם בחוק במסגרת תפקידי התאגיד לפי החוק.

 

  751/3 - רכישת רכב לרכז קטעים  7+3

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת רכישת רכב לרכז 7+3 באמצעות חברת כלמוביל.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • החברה פנתה ל- 3 חברות
  • מרוצים מאוד מהשירות והזמינות של חברת כלמוביל
  • הסכום נופל בגדר תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים

 

 

751/4 - חידוש ביטוחי החברה

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת חידוש ביטוחי החברה, צד ג', משרים ואחריות מקצועית בחב' הראל באמצעות כנען סופר.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 4 לתקנות חובת המכרזים

 

נימוקי הוועדה:

  • החברה פנתה ל- 2 חברות והתקבלה הצעה אחת בלבד מהחברה המבטחת הנוכחית והיא המומלצת.
  • ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 4 לתקנות חובת המכרזים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE