חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 24/12/15 - פרוטוקול מס' 742

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

הארכת הסכם שכירות – קומה 9

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הארכת התקשרות לשכירות משרדי החברה בקומה 9 לשנתיים נוספות.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (7) לתקנות חובת המכרזים. התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין מפאת מיקומם המיוחד. 

 

נימוקי הוועדה:

המשרדים בקומה 9 הם חלק ממשרדי החברה.

יש חשיבות למיקום והפרדה של חלק ממשרדים למיקום גיאוגרפי שונה תפגע ביעילות החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE