חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 17/12/15 - פרוטוקול מס' 740

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

תיעוד מסירת אתר קטעים 7+3 לזכיין באמצעות כלי טייס בלתי מאוייש (כטב"מ)

 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות לתיעוד מסירת אתר 7+3 לזכיין באמצעות כלי טייס בלתי מאויש (כטב"מ).

ההתקשרות בפטור לפי סעיף 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

יש צורך לצלם ולתעד השטח במועד המסירה לזכיין למניעת תביעות עתידיות ולסיוע במקרה של תביעות.

קיימת דחיפות לאור המועדים החוזיים למסירת השטח.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE