חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 12/11/15 - פרוטוקול מס' 735

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

735/1 - התאמת מעטפת תנאי ההעסקה לצרכי החברה – אילן לוין

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם אילן לוין לבחינה והתאמת מעטפת תנאי ההעסקה של עובדי החברה.

הפטור לפי תקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

לאילן לוין יש ניסיון וידע יחודיים בתחום התמחותו.

ההיקף בסכום בגדר  הפטור של תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 

735/2 - ביצוע דרכי שירות בקטע 7 – אסיק תשתיות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת חוזה ביצוע דרכי שירות קטע 7 עם אסיק תשתיות לביצוע עבודות שינויים ותוספות.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • העבודה נדרשת לצורך עמידה בלו"ז קצר מאוד להשלמת עבודות הנדרשות לעבודות זכיין 7+3 ולשם השלמת מחויבות המדינה לפינוי תשתיות.
  • כל תהליך מכרזי להתקשרות עם קבלן אחר לא יאפשר לנו לעמוד בלו"ז ותחשוף את המדינה לתשלום פיצוי על עיכובים בסדרי גודל גבוהים.
  • העבודה נעשית עפ"י מחירי יחידה בחוזה המקורי שהיה במכרז וחלק עפ"י מנגנון חוזה שמפנה למחירון בהנחה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE