חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 22/10/15 - פרוטוקול מס' 732

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

732/1 - בדיקות מוצא ויעד בכביש 6

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת לצאת להליך פניה לקבלת הצעות לבדיקות מוצא ויעד בכביש 6.

תוצאות ההליך יובאו לאישור הוועדה.

הפטור לפי תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • ישנם מס' מועט של גופים העוסקים בתחום מדידות/ ספירות תנועה.
  • החברה פונה לכל הגופים הרלוונטיים הידועים לה.
  • העבודה נופלת בגדר הפטור לפי תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים.

 

732/2 - הסדרת נחל ציפורי – רשות ניקוז נחל קישון

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הסדרת נחל ציפורי  ע"י רשות ניקוז נחל הקישון.

הפטור לפי תקנה 3 (7) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק במסגרת תפקידי התאגיד עפ"י החוק שהקימו.

 

732/3 - אספקת מים בקטעים 1+2/21 – תאגיד מי שוקת

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם תאגיד מי שוקת לביצוע מערכת בקרת פריצה לכל חיבורי המשתמשים בקטע 21.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

מדובר במערכת אספקת מים  בלחץ גבוה של 32 חיבורים מהצינור הראשי אל מערכות ההשקיה.

חיבורים אלו עוברים מתחת לכביש.

כל תקלה שתגרום לפריצת מים עלולה לגרום לנזק מהותי הן לכביש והם לנוסעים בו.

נדרשת מערכת לבקרת פריצה.

המערכת הינה חלק ממערכת אספקת המים שבוצעה ע"י תאגיד מי שוקת שמפעיל ומתחזק המערכת.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE