חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 14/10/15 - פרוטוקול מס' 730

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

730/1 - חץ הצפון – סימון השטח לקראת מסירתו לזכיין – קטעים 7+3

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם חץ הצפון לביצוע סימון השטח בקטעים 7+3 לקראת מסירתם לזכיין.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • יש צורך בתשומות נוספות לצורך ביצוע העבודה מאחר ונדרש פירוט רב יותר ברישום שלביות מסירה.
  • ההנחה שהתקבלה בהליך קבלת ההצעות מוחלת גם על תוספת זו.

 

730/2 - מערכת ניהול מעקב החלטות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם Top solution לרכישת תוכנה ייעודית למעקב החלטות Action Base.ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34(2) לתקנות מכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

נבדקו מס' רב של תוכנות אפשריות.

4 תוכנות אפשרויות שאותרו  נבחנו ונבדקו לעומקן.

ההמלצה היא על תוכנת  Action Base של Top שהמוצר שלה עונה על רוב דרישות מזכירת החברה וכן מאפשרת בהמשך שימוש ע"י משתמשים נוספים

התוכנה שנבחרה מצריכה פיתוח מועט להתאמה לצרכי החברה והינה ההצעה הזולה ביותר.

 

730/3 - החלפת רכב ליסינג לסמנכ"ל כספים

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת החלפת רכב ליסינג לסמנכ"ל כספים באמצעות חברת פריים ליס.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

החברה פנתה  ל- 3 חברות ליסינג לקבלת הצעות הבאות בחשבון.

ההצעה הזולה נבחרה.

היקף  ההתקשרות נופל בגדר הסכום בתקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE